Formularz wyceny

Czego potrzebujemy do wyceny?

Do wyceny usługi zabezpieczenia okna wymagamy jedynie wymiarów powierzchni do osiatkowania (tolerancja błędu 20-30 cm). Zdjęcia mogą być przydatnym uzupełnieniem, ale nie są niezbędne do przygotowania oferty.

Pomiar do metody bezinwazyjnej

pomiar-bezinwazyjny-1

Pomiar do metody elewacyjnej

pomiar-elewacyjny